Evaluare

Evaluare

Centrul nostru oferă servicii de evaluare computerizată a profilului psihoaptitudinal al clienților cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani.

Sunt sondate dimensiunile cele mai relevante pentru dezvoltarea carierei:

– aptitudinile și abilitățile necesare practicării cu succes a majorității profesiilor;

– interesele;

– valorile referitoare la muncă;

– personalitatea.

Clienții noștri pot opta pentru evaluare în următoarele variante:

– evaluare de bază, constând în autoevaluarea abilităților, intereselor și valorilor (prin intermediul platformei CCPonline);

– evaluare complexă, constând în combinarea metodelor de testare obiectivă a aptitudinilor (prin intermediul platformei PEDb) cu instrumente de autoevaluare care vizează abilitățile, intersele, valorile și personalitatea (prin intermediul platformelor CCPonline și PEDb).

În funcție de varianta pentru care optează, clienții obțin în urma evaluării următoarele tipuri de raport psihologic:

profilul vocațional (abilități, interese, valori) rezultat în urma autoevaluării;

profilul psihologic complet (aptitudini, abilități, interese, valori și personalitate) constituit în urma coroborării informațiilor obținute din autoevaluare cu rezultatele obținute la testele obiective.